Thấy gì sau những vụ "vỡ nợ, vỡ dự án"?


Hoài Trâm


29/10/2011