Ông Vũ Đức Đam: Bộ trưởng trẻ nhất của VN


Hải Anh


03/08/2011