Đăng ký làm nhà cung cấp

Nhập các ký tự bạn nhìn thấy trong hình ở trên.

Khi trở thành nhà cung cấp, bạn sẽ:

  • Có một cửa hàng online để bán hàng
  • Có thể tự quản lý sản phẩm, đơn hàng,...
  • Tăng lợi nhuận